Opleidingspraktijk

Onze huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst (FOD) van Volksgezondheid én is aangesteld door het Universitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.

De huisarts-in-opleiding (haio) is een gediplomeerd arts die zich drie jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in een aangestelde huisartsenpraktijk.

Dr. Bouez Kathy is officieel erkend door FOD Volksgezondheid en het ICHO als praktijkopleider.

Wij verbinden ons ertoe om alle recente ontwikkelingen in de huisartsengeneeskunde en in de opleidingstechnieken mee op te volgen. Dit betekent een nog professionelere en een nog betere dienstverlening aan de patiënt.

Om het huisartsenvak te leren is de haio ingeschakeld in alle aspecten van het werk. Zij/hij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en wachtdiensten.

De haio overlegt dagelijks met de praktijkopleider over haar/zijn werkzaamheden. Op deze manier blijven uw huisartsen permanent op de hoogte van uw situatie en van al hetgeen er voor uw gezondheid gebeurt.

De haio werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als uw huisarts zelf.

De haio is hier in opleiding. Dat betekent dat uw huisarts soms samen met haar/hem een raadpleging zal doen of een huisbezoek afleggen , dat de haio u soms ook eens zal onderzoeken als uw huisarts dat al gedaan heeft (en omgekeerd) of dat zij/hij u behandelt terwijl uw huisarts er bij is.

Met vragen of opmerkingen hierover kan u altijd terecht bij de haio en bij uw huisarts.

Onze haio’s die deze praktijk hebben uitgekozen voor hun opleiding:

  • Dr. Wilmet Gaëlle
  • Dr. Rossel Tiffany
  • Dr. Dejager Lennart
  • Dr. Coenen Lotta
  • Dr. De Beurme Silke
  • Dr. Yech-Chou Mehdi